Afgeleverd: Wiper Yard 101S robotmaaier voor Eckart College

Staadegaard, Wiper, Professional, Robotmaaier, Eckart, college

Het Eckartcollege uit Eindhoven beschikt sinds kort over een mooie nieuwe buitensportaccommodatie. De wens van het college (dhr. drs. Peter van Esch - Directeur Financiën en Beheer) was dat het grootste gedeelte

van het onderhoud buiten de reguliere schooltijden om moest gebeuren, zodat de accomodatie zo optimaal mogelijk kan worden benut. Al snel werd duidelijk dat ons advies voor een robotmaaier de beste oplossing om gehoor te geven aan deze wens.
 
Zodoende hebben wij het topmerk Wiper Professional Yard 101S geïnstalleerd: zeer degelijk en een gigantische capaciteit. Bovendien hebben recente onderzoeken uitgewezen dat de grasmas veel kwaliteit wint met het toepassen van dit maaisysteem.
 
Wij wensen het Eckartcollege en in het bijzonder Frans Scheepers (Hfd. Interne Dienst) veel succes met de nieuwe machines.