Key-dealerschap SV Group in Zuid-Oost Brabant, Noord- & Midden Limburg voor Kraakman

20 november

Key-dealerschap SV Group in Zuid-Oost Brabant, Noord- & Midden Limburg voor Kraakman

20 november

Key-dealerschap Zuidoost Brabant, Noord- & Midden Limburg SV Group voor Kraakman.

Per 16 November gaat Kraakman het Key-dealerschap voeren voor de complete productfolio van Schuitemaker en Veenhuis voor het gebied zuidoost Brabant, Noord en midden Limburg.

De SVgroup is bezig met een herstructurering van het distributienetwerk in Nederland. Hierbij is overeenstemming bereikt met de firma Kraakman over de invulling van het key-dealerschap Zuidoost Brabant, Noord en Midden Limburg voor de merken Schuitemaker en Veenhuis.

Voor alle betrokken partijen betekent dit een verdere intensivering en professionalisering van de samenwerking, om de regionale dienstverlening en de marktposities verder te versterken.

 

Het merk Schuitemaker:

Schuitemaker biedt een breed pakket aan professionele landbouwmachines voor voederwinning, voeren en bemesten voor de loonwerker en veehouder. Schuitemaker heeft door jarenlange ervaring, gecombineerd met een ijzersterke imago, inmiddels een vooraanstaande positie op de agrarische markt verworven.

(klik hier voor meer informatie over Schuitemaker)

Het merk Veenhuis:

Veenhuis ontwikkelt, ontwerpt en produceert Tanks, bemesters en overige systemen en producten die Loonwerkers en landbouwers laten profiteren van organische mest en haar nutriënten daarin. Sinds 1938 legt Veenhuis zich toe op bewerking, transport en aanwending van mest. Ons specialisme wordt wereldwijd gewaardeerd.

(klik hier voor meer informatie over Veenhuis)

 

Meer informatie?

Als u meer informatie over het product en onze merken wilt ontvangen, kunt u contact met ons opnemen.

 

Kraakman BV

Willem van der Zwaan | +31 (0)6 4605 1748

Beekseweg 7 | 5737 RC | Lieshout | Nederland

T +31 (0) 499 422 435 | E w.vdzwaan@kraakman.com | W www.kraakman.com